- Kuruluş faaliyetleri kapsamında ve belirlenmiş tüm süreçlerin uygulama aşamalarında ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı gerekliliklerini karşılamak için kurulmuş olan sistemi etkin olarak uygulamak, güncelliğini ve sürekli gelişimini sağlamak,

- "Koşulsuz müşteri memnuniyeti" felsefesi doğrultusunda, yapılacak tüm faaliyetlerde"Müşteri Odaklılığı" düsturunu geçerli kılmak,

- Tüm faaliyetlerde "Planla / Uygula / Kontrol et / Önlem al" döngüsünü esas almak ve sürekli olarak uygulamak,

- Tüm faaliyetleri bir süreç statüsünde değerlendirmek, planlamak, uygulamak, performansları takip ve kontrol etmek, sürekli iyileştirmek ve geliştirmek, riskleri tespit edip önlem almak, fırsat noktalarından faydalanmak,

- Sunulan ürün ve hizmetlerin, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini, ilgili standartları ve yasal gereklilikleri tam olarak karşılamasını sağlamak,

- İnsan kaynaklarının etkin olarak değerlendirilmesi kapsamında, personelin katılımını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek,

- Malzeme, makine ve ekipman kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmek amacıyla gelişim planları yapmak, uygulamak ve sonuçları takip ve kontrol etmek,

- İç ve dış kaynaklı geri besleme verilerinin analiz sonuçlarına göre etkin faaliyetleri devreye sokmak, Tedarikçi ve taşeronlar için kontrol uygulamaları yapmak ve gelişme programları uygulamak, böylece ürün güvenirliğinin arttırılmasını sağlamak,