Kalitenin sadece nihai ürüne uygulanan bir süreç olmadığı bilinciyle, siparişin alınmasından teslim aşamasına gelinceye kadar, her işlemde konusunda uzman personelimizin, kendi çalışması ile ilgili kontrollerini kendi yapmasını sağlayan ve ürünün teslimat aşamasında da tekrar kontrol ile sonuçlandırdığımız bir sistem ile çalışmaktayız.

EKS Sert Krom Kaplama olarak bizler, tüm bu faaliyetler çerçevesinde yaptığımız çalışmaları, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standartları prensiplerine bağlı kalarak uyguladık ve sertifikalandırdık.

Kalibrasyonları düzenli olarak yapılan yüzey pürüzlülük, kaplama kalınlık, yüzey sertlik ölçüm cihazları ve mikrometrelerimiz ile yapılan ölçümlerin yanı sıra, müşterilerimizin istekleri doğrultusunda gözle kontrol, ferroksil, yüzey çatlak, yüzey topografi vb. gibi kalite süreçlerini de hassasiyetle kontrol edebilmekteyiz.

Kalite bilinciyle hareket eden firmamız, aynı zamanda çevreye de duyarlılık göstermekte, çevrenin ve doğal kaynakların korunması, verimsizlik doğrultusunda kaybın azaltılması, yaşadığımız ortamın hava kalitesinin korunması, su kaynaklarının devamlılığı ve kirlilik konularındaki hassasiyetimize bağlı olarak, kuruluş uygulamaları kapsamına ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standartı prensiplerini ve kurallarını da dahil etmiş olup, bu sistem faaliyetlerini de belgelendirmiştir.

Özellikle çevre konusunda yapılan faaliyetlerde, girdi malzemeden başlayarak kullanılan tüm malzemelerin ve faaliyetlerin de çevre etkileri göz önüne alınmıştır. Emisyonlar dahil, tüm çevre etkileri değerlendirilmiş ve çevreye etkisi minimize edilecek şekilde, tüm tedbirler faaliyet olarak devreye sokulmuştur.

Bu kapsamda, en önemli hususlardan biri atık yönetimidir. Yaşadığımız çevreyi kirletmemek adına atık yönetimi kriterleri belirlenmiş olup, atıkların çevreye hiç zarar vermemesini sağlayacak şekilde muhafazası, depolanması, elden çıkartılması ve bertarafı konusundaki tüm uygulamalar, tamamen standarda ve özellikle de Çevre Bakanlığı Mevzuatı'na uygun olarak gerçekleştirilmektedir.